Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

PAS (extras) REVIZUIT 2018-2021

Descarca document complet aici PAS_2018-2021_revizuit_decembrie_2019-2020_final.docx

B. DESCRIEREA ŞCOLII

B.1. Localizare

Denumire: Școala Postliceală Sanitară „Christianaˮ

Localitate: Pitești, Jud. Argeș

Adresa: Str. N. Dobrin, nr.3

Telefon/Fax: 0248251790

B.2. Amplasamentul Şcolii Postliceale Sanitare „Christianaˮ

Din punct de vedere topografic, Şcoala Postliceală Sanitară „Christianaˮ Piteşti este situată pe terasa superioară a municipiului Piteşti, în partea de S-V, strada Nicolae Dobrin nr.3.

Unitatea ocupă o suprafaţă construită de 581 m2. Construcţia este destinată procesului instructiv educativ, precum şi conducerii administrative.

B.3. Scurt istoric

Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești funcţionează, începând cu anul şcolar 1992/1993, ca filială a Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Bucureşti, în baza hotărârii Judecătoreşti 65/1990, a ordinului M.S. 805/1991 şi a autorizaţiei de încredere seria A, NR. 0000128 eliberată de Ministerul Educaţiei Nationale – C.N.E.A.I.P. prin O.M. 3909 din 3.05.2000.

În prezent, Şcoala Postliceală Sanitară „Christianaˮ Piteşti funcţionează în baza Ordinului Ministerului Educaţie, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3408 din 29.02.2012 privind acordarea acreditării, emis în baza Hotărârii CNEAIP nr.13/21.12.2011, având autonomie organizatorică şi funcţională, în concordanţă cu prevederile Legii nr.1/2011, referitoare la învăţământul particular şi este organizată pe principiul nonprofit.

În cei 25 ani de funcţionare, şcoala noastră a pregătit pentru meseria de asistent medical 5662 de tineri în următoarele specializări: asistent madical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical igienă şi sănătate publică, asistent medical laborator clinic, asistent medico-social, asistent medical radiologie.

 

Fig. 1. Evoluția numărului de absolvenți ai SPS „Christianaˮ Pitești

(sursahttps://sites.google.com/site/christianapitesti).

În perioada 1994-1996 şcoala noastră a avut o colaborare strălucită printr-un schimb de experienţă reciprocă între profesori şi elevi cu Şcoala Postliceală Sanitară Lille din Franţa colaborare care, din motive financiare invocate de partea franceză, a fost întreruptă. Cu această ocazie, anual, au fost în Franţa câte 20 de elevi şi 4 cadre didactice. În acest schimb de experienţă, atât elevii cât şi profesorii, au fost implicaţi în procesul de învăţământ teoretic şi practic în unităţile sanitare române şi franceze, beneficiind de un parteneriat educaţional fructuos. Perioada petrecută în Franţa a fost de câte două săptămâni în fiecare an şcolar, atât pentru partea română, cât şi pentru partea franceză, perioadă în care elevii şi cadrele didactice au vizitat şi spitale de bolnavi cronici cu deficienţe motorii şi psihiatrice.

În perioada 1995-1997 absolvenţii, în funcţie de rezultatele obţinute, au beneficiat de repartiţie în unităţile sanitare din judeţul Argeş, ceea ce a făcut să crească credibilitatea şi seriozitatea unităţii noastre de învăţământ, de aici şi explicaţia numărului mare de elevi şcolarizaţi.

Referitor la cifra de şcolarizare aceasta este în scădere datorită situației demografice din România dar și faptului că pe piață a apărut o concurență crescută, foarte multe școli postliceale sanitare, numai în județul Argeș opt. Consiliul de Administraţie al şcolii consideră ca obligaţie formarea, pregătirea şi educarea elevilor conform planului de învăţământ şi programelor şcolare elaborate de M.E.N. şi M.S., astfel încât perspectiva de angajare a absolvenţilor să fie crescută iar aceștia să facă faţă noilor cerinţe ale medicinei româneşti. Unităţile sanitare vor selecta, după necesitate absolvenţii cu cele mai bune calităţi moral-sociale, apţi să pună în practica medicală a omului sănătos sau bolnav noţiunile medicale învăţate în şcoala noastră.

Fiind catalogată ca şcoală sanitară particulară, cu toate că a funcţionat în baza Ordinului M.S. nr. 805/1991 (şcolile postliceale sanitare până în anul 1993 au fost subordonate Ministerului Sănătăţii), absolvenţii unităţii noastre de învăţământ au susţinut examenele de selecţie şi absolvire la ŞcoalaPostliceală Sanitară de Stat din Piteşti, în baza legilor şi metodologiilor de examen alaborate de M.E.N. şi Guvernul României.

În perioada 2014 - 2018 şcoala noastră a pregătit pentru meseria de asistent medical 398 de tineri în următoarele specializări: asistent madical generalist și asistent medical de farmacie.

 

Descarca document complet aici PAS_2018-2021_revizuit_decembrie_2019-2020_final.docx