Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro
Image

Asistent medical de farmacie

  • distribuie produsele farmaceutice;
  • prepară produsele farmaceutice;
  • efectuează operațiile de cântărire de precizie;
  • administrează circuitul condicilor de prescripții medicale;
  • întocmește documentaţia de farmacie; 
  • manipulează şi depozitează produsele farmaceutice şi materialele sanitare;
  • comunică interactiv la locul de muncă;
  • asigură condiţiile igienico – sanitare.
Image