Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro
Image

Asistent medical de radiologie

  • asigură pregătirea pacientului:
  •  efectuează procedurile radiologice la indicaţia medicului şi respectă normele de securitate radiologică în practicile radiologice emise de CNCAN;
  • corelează etapele examenului radiologic cu specificul investigaţiei efectuate (radioscopie, tomografie, angiografie, etc.);
  • efectuează examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului;
  • efectuează examenele radiologice solicitate de medici la patul bolnavului în Secția Neonatologie; - poziționează pacientul pentru examenul scopic şi îl supraveghează pe tot parcursul examinării;
  • administrează substanțe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere;
  • semnalează medicului radiolog orice schimbare în evoluţia pacienţilor în timpul staţionării în laboratorul de radiologie; acordă primul ajutor în caz de urgenţă;
Image