Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Anexa 3 - cerere inscriere

Fișa de înscriere

la concursul de admitere la studii de învăţământ postliceal nivel V

Anul 2021

1. NUME: _____________________________________________________

2. PRENUME: ______________________________________________________

3. INIȚIALA: ______________________________________________________

4. NUME DUPĂ CĂSĂTORIE (dacă este cazul): ____________________

5. DATA NAȘTERII (zz/ll/aa): _____________________________________

6. LOCALITATEA NAȘTERII: _____________________________________

7. JUDEȚUL NAȘTERII: __________________________________________

8. COD NUMERIC PERSONAL

9. DOMICILIUL STABIL: LOCALITATEA......................................, JUDEȚUL........................,

STRADA...........................NR..............BL.............SC...............ET..................AP......................

10. TELEFON:____________________________________

11. E-MAIL: ________________________________________

12. LICEUL ABSOLVIT ____________________________________________

13. MEDIA _____________________________________________

14. OPȚIUNI

Calificarea

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Asistent medical generalist

   

Asistent medical de farmacie

   

Am luat la cunoştinţă faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile cadidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin fişa de înscriere la concurs, pentru calificările de concurs, conform Metodologiei de Admitere în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești învățământ postliceal. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea mea în anul I, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de admis și disponibilizarea locului ocupat.

Data, Numele şi prenumele,

_______________ ______________________________ Semnătura

Stiri / Evenimente