Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Cerere inscriere 2020 - anexa 2

Anexa 2 Cerere de înscriere

Nr. _________/_________________.2020

 

 

Cerere de înscriere

 

Subsemnat(ul)(a) _________________________________________________________, CNP __________________________, poseso(r)(are) al (a) C.I. seria _____, nr. ____________, eliberată de __________________________, la data de ___________________, cu domiciliul stabil în localitatea _____________________________, str. ____________________________, nr. _______, bl. _______, sc. ____, et. ______, ap. ______, judeţul _______________________, telefon mobil ________________________, e-mail ___________________________________, absolvent(ă) cu (fără) diploma de bacalaureat, cu media ____________________, vă rog sa-mi aprobaţi înscrierea în anul I de studiu, an şcolar 2020-2021, la calificarea profesională:

  1. _____________________________________________________________( Asistent medical generalist )

  2. _____________________________________________________________( Asistent medical de farmacie )

Menţionez că  am luat la cunoştinţă condiţiile de admitere.

 

 

 

Data, Numele şi prenumele,

_______________ ______________________________ Semnătura

_____________________

 

 

 

 

 

Doamnei Director a Şcolii Postliceale Sanitare Christiana” Piteşti, judeţul Argeş.

Admitere 2020

 Școala Postliceală Sanitară “Christiana” Piteşti organizează înscrieri pentru următoarele calificări:

  • Asistent medical generalist: 90 locuri;

  • Asistent medical de farmacie: 60 locuri.

Ne găsiți la adresa: str Nicolae Dobrin, nr. 3 (în incinta Liceului Tehnologic „Astra”).

Puteţi contacta Scoala Sanitara la numerele de telefon: 0248/251790, 0787 652366; 0745 105772, 0720 071574.