Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Anexa 4b - NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor

Anexa 3b

NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter

personal, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

ȘCOALA POSTLICEALĂ „CHRISTIANA” PITEȘTI, CUI 35021413, instituție de învățământ preuniversitar particular acreditată, cu sediul în strada Nicolae Dobrin, nr. 3, Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 0248251790, website: https://postlicealachristiana.ro/, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Școala Postliceală „Christiana” Pitești (numită în continuare SPS „Christiana” Pitești) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu SPS „Christiana” Pitești (în calitate de elev în cadrul SPS „Christiana” Pitești), în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

SPS „Christiana” Pitești prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, în calitate de parte contractuală în contractele de studii, respectiv în scopul participării dvs. la procesul de admitere, la procesul educaţional pe toată perioada contractuală, la examenele de certificare profesională, la procesele de evaluare şi emitere a actelor de studii, în scopul comunicării cu dvs., al soluţionării petiţiilor, recuperării creanţelor, rezolvării litigiilor, analizelor statistice şi raportărilor, asigurării măsurilor de securitate, în conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia datelor.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SPS „Christiana” Pitești se va afla în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul învăţământului preuniversitar şi de a susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră.

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SPS „Christiana” Pitești este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor pot cuprinde următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, semnătură, datele din actele de stare civilă, naţionalitate, etnie, date privind formarea profesională, detalii de contact, referinţe/recomandări, imaginea foto sau înregistrări video captate în scopul securizării spaţiilor școlii sau promovării activităţilor şi programelor de studii specifice ale SPS „Christiana” Pitești, adresa IP în scopul îmbunătăţirii şi asigurării funcţionalităţii platformelor online.

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (SPS „Christiana” Pitești), parteneri contractuali sau de către persoane împuternicite de acesta, în scopuri bine-determinate, conform legislaţiei in vigoare.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Școala Postliceală „Christiana” Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Piteşti: dreptul de a fi informat, de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea datelor, de opoziție, cât şi de a vă adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu.

Director,

Prof. Mihalache Nicoleta-Roxana

Semnătură, ________________________

 

Stiri / Evenimente