Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Anexa 2 - Fișa preînscriere

 

la concursul de admitere la studii de învăţământ postliceal nivel V

Anul 2021

1. NUME: _____________________________________________________

2. PRENUME: ______________________________________________________

3. INIȚIALA: ______________________________________________________

4. NUME DUPĂ CĂSĂTORIE (dacă este cazul): ____________________

5. DATA NAȘTERII (zz/ll/aa): _____________________________________

6. LOCALITATEA NAȘTERII: _____________________________________

7. JUDEȚUL NAȘTERII: __________________________________________

8. COD NUMERIC PERSONAL

9. DOMICILIUL STABIL: LOCALITATEA......................................, JUDEȚUL........................,

STRADA...........................NR..............BL.............SC...............ET..................AP......................

10. TELEFON:____________________________________

11. E-MAIL: ________________________________________

12. LICEUL ABSOLVIT ____________________________________________

13. MEDIA _____________________________________________

14. OPȚIUNI

Calificarea

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Asistent medical generalist

   

Asistent medical de farmacie

   

Data, Numele şi prenumele,

_______________ ______________________________ Semnătura

_____________________

Tags:

Stiri / Evenimente