Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Școala Sanitară Postliceală „Christianaˮ Pitești

Scoala Sanitara „Christianaˮ Pitești

Scoala Sanitara „Christianaˮ Pitești, instituție de tradiție și de referință în învățământul postliceal medical din județ și din țară, este pusă, în contextul economic, social și legislativ actual, într-un mediu concurențial extrem de puternic care impune redefinirea viziunii, a misiunii și a obiectivelor sale de scoala sanitara pentru a rămâne competitivă în raport cu celelalte instituții de învățământ de profil.

Planul de acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Christianaˮ Pitești are la bază (PAS) nota de fundamentare pe baza valorilor pe care SPS „Christianaˮ își dorește să le promoveze. Planul strategic al Școlii Postliceale Sanitare „Christianaˮ Pitești (şi planurile operaţionale – derivate din acesta) este elaborat pentru o perioadă de 3 ani potrivit unui ciclu de școlarizare în instituție pornind de la misiunea şi viziunea școlii, pe baza resurselor interne şi a mediului extern, analizate în cadrul structurilor organizatorice şi aprobat de Consiliul de Administrație.

Reforma in scoala sanitara

În acest sens s-a ţinut cont de fondul modificărilor de anvergură care se manifestă în mediul social românesc, dar şi de contextul prefacerilor profunde care se produc în învăţământul din toată lumea, ca urmare a perioadei de reformă substanţială a învăţământului românesc care vizează în principal:

  • creşterea calităţii procesului educaţional;
  • redimensionarea cercetării ştiinţifice;
  • modificări de esenţă în conceperea politicii financiare a învăţământului.

Scoala sanitara "Christiana" Pitesti

Planul de Acțiune al Școlii constituie referinţa majoră în elaborarea şi fundamentarea deciziilor din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Christianaˮ, cuprinde viziunea, misiunea, obiectivele, strategiile şi tehnicile adoptate, defineşte mediul în care şcoala funcţionează şi serviciile care le aduce comunităţii, devenind instrumentul principal pe care îl va folosi unitatea şcolară pentru adaptarea la mediul extern şi optimizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor propuse. Planul reprezintă garanţia că unitatea scolara are un management performant şi scoala sanitara poate să-şi folosească în mod eficient resursele financiare și permite, de asemenea, manifestarea personalităţii instituţiei de învăţământ precum şi realizarea unei depline organizări în concordanţă cu managementul financiar şi managementul administrativ al şcolii.

Admitere 2020

 Școala Postliceală Sanitară “Christiana” Piteşti organizează înscrieri pentru următoarele calificări:

  • Asistent medical generalist: 90 locuri;

  • Asistent medical de farmacie: 60 locuri.

Ne găsiți la adresa: str Nicolae Dobrin, nr. 3 (în incinta Liceului Tehnologic „Astra”).

Puteţi contacta Scoala Sanitara la numerele de telefon: 0248/251790, 0787 652366; 0745 105772, 0720 071574.