Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro
Calitatea invatamantului
Editor's Choice

ORDIN nr. 3.408 din 29 februarie 2012 

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Piteşti, EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012


Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 21 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 29 aprilie-16 decembrie 2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana", cu sediul în municipiul Piteşti, str. Nicolae Dobrin nr. 3, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi".

Articolul 2

Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Piteşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu Baba Bucureşti, 29 februarie 2012.Nr. 3.408.

 

Atestat

privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ Școala Postliceală sanitară ”Christiana” Municipiul Pitești, județul Argeș

Nivel: postliceal
raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standarde de calitate)

Raportul

de evaluare externă este public și poate fi consultat pe website-ul ARACIP, https://aracip.eu/  
Nr. 16/20.04.2021

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

Editor's Choice

Despre noi aȘcoala Postliceală Sanitară „Christianaˮ Pitești este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ în domeniul sanitar din municipiul Pitești și județul Argeș care a pregătit câteva mii de absolvenți la specializările asistent medical generalist și farmacie. Cu un istoric de peste 20 ani, încă de la înființarea sa, Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești a polarizat interesul multor tineri atât pentru calificările oferite, cât și pentru calitatea învățământului asigurat de cadre didactice bine pregătite și dedicate și medici cu o vastă experiență.


Absolvenții noștri sunt angajați și salvează vieți atât în spitalele din Pitești și județul Argeș, cât și în țară și în toate țările lumii.

Misiune: Valorizând exigențele cele mai înalte ale cunoașterii în domeniul învățământului sanitar postliceal, elevii școlii vor dobândi competențe reale, pe care le vor utiliza cu eficiență în mediul social și profesional, pe întreg parcursul vieții!

Despre noi2a 

Editor's Choice

Director Profesor Farmacist drd. Roxana Nicoleta Mihalache

 MIHALACHE_NICOLETA_ROXANA   Valori

  Disponibilitate pentru integrarea valorilor europene, deschiderea viziunii și perspectivelor la inovație în educație, în relaţii interumane, către practici europene și parteneriate.

   Cultura lucrului în echipă

  -­ învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale; 

  Dezvoltare personală și profesională ­

  - prin formare şi perfecţionare continuă; 

  Eficienţă în calitatea serviciilor oferite de școală

  -­ în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;

  -­ exprimată prin raportul efort­-rezultate.